Μετάβαση σε περιεχόμενο

Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα, ή αναζητήστε κάποιο θέμα

Θέματα Βοήθειας

 1. Πώς να εγγραφείτε


  Πώς να εγγραφείτε - πλεονεκτήματα του να είστε εγγεγραμμένο μέλος.

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. Σύνδεση και αποσύνδεση

  Πώς να συνδεθείτε και να αποσυνδεθείτε, πώς να παραμείνετε ανώνυμος και να μην εμφανίζεστε στους συνδεδεμένους χρήστες και τι να κάνετε αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 4. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 5. Οι ρυθμίσεις σας

  Επεξεργασία ρυθμίσεων επικοινωνίας, προσωπικές, υπογραφή, ρυθμίσεις forum γλώσσες και επιλογές θέματος.

 6. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 7. Θέματα κι ενότητες

  Ένας οδηγός για τις ενότητες, τις κατηγορίες, τα θέματα, τις απαντήσεις και τις δημοσκοπήσεις.

 8. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 9. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 10. Προσωπικά μηνύματα

  Πώς να στείλετε προσωπικά μηνύματα, να τα εντοπίζετε, να επεξεργαστείτε τους φακέλους εισερχομένων σας και να αρχειοθετήσετε αποθηκευμένα μηνύματα.

 11. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 12. Μέλη

  Ένας οδηγός για την λίστα μελών και προφίλ μελών, συμπεριλαμβανομένου σχόλια προφίλ, προσθήκη φίλων κi επικοινωνία με άλλα μέλη.

 13. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 14. Αναζητώντας

  Πώς να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση.

 15. Searching

  How to use the search feature.

 16. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.